Biografija - Moja predsjednica

O KANDIDATU

Draginja Srcem

Biografija

UČEŠĆE U PRETHODNIM SAZIVIMA:

U 25. sazivu Skupštine Crne Gore obavljala je funkcije predsjednice Zakonodavnog odbora, članice Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, kao i članice Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport. Obavljala je i funkciju članice Odbora za rodnu ravnopravnost.
Bila je poslanica u Skupštini Crne Gore tokom 26. saziva.

Bila je članica Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope (PSSE).

Moja misija

Za Crnu Goru Srcem

Drage građanke, dragi građani.

Zajedno možemo stvoriti bolju Crnu Goru – zemlju koju poštuju i cijene druge države, koja je poštena i pravedna za sve građane i građanke i koja nudi svijetlu budućnost za našu djecu.Zato vas pozivam da mi se pridružite u ovoj borbi.

Srcem,

Vaša Draginja

Biografija

Jul 2011

Doktor Pravnih nauka

Doktorsku disertaciju odbranila 1. jula 2011. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore na temu „Vansudsko namirenje hipotekarnog povjerioca”.

Jul 2012

Poslanica u Skupštini Crne Gore

Septembar 2013

Izabrana u zvanje docenta

Izabrana u zvanje docenta, u septembru 2013. na predmetima Građansko-pravna klinika na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore i predmetu Autorsko pravo i pravo intelektualne svojine

Maj 2018

Prva žena kandidat za predsjednika Crne Gore

Prva žena kandidat u istoriji Crne Gore

Jun 2019

Prva žena predsjednica SDP-a

Na IX Kongresu SDP-a održanom 29. juna 2019. godine, na Cetinju, izabrana je za predsjednicu SDP-a.

Galerija

LInkovi

Kontaktirajte nas

Telefon: +382 20 248648
Email : sdp@sdp.co.me
Adresa: Atinska 5, Podgorica

Copyright © Moja predsjednica. All Rights Reserved.